Läroplaner och ämnesplaner - Referenser enligt APA 6 OBS

3814

Sökresultat Titel Författare År Format Skrivundervisningens

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. som andraspråk A inom Läroplan för frivilliga skolformer 94 (Lpf94) och Svenska som andraspråk 1 inom Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) samt att undersöka i vilken utsträckning kursplanerna ger stöd för arbete med formativ bedömning genom genrepedagogik.

Lgy11 svenska som andraspråk

  1. Varfor pratar man franska i kanada
  2. Akutmottagningen centralsjukhuset kristianstad
  3. Ibm 2373
  4. Dackdjup pa sommardack
  5. Kommunal sundsvall telefon
  6. Skatt flygbränsle
  7. Miljöutbildningar distans
  8. Arshjul att fylla i
  9. Download lexin.nada.kth.se

Med detta fokus är risken stor att sammanhang och värdegrundsfrågor försvinner i undervisningen. Detta fokus menar hon leder till att svenska som andraspråk påminner om ”ett lägre svenskämne” i relation till den vanliga Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk, med möjlighet till inriktning mot svenska som andraspråk, nordiska språk eller svenska. Sista ansökningsdag är 15 april. Inom ämnet svenska som andraspråk behandlas svenska som andraspråk ur tre olika perspektiv; ett språkvetenskapligt, ett didaktiskt och ett samhälleligt. En del av kurserna fokuserar, utifrån de tre perspektiven, på språkliga aspekter på svenska som ett andraspråk. Kursplan Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Swedish as a Second Language for Teachers 1 to 30 Credits 30 högskolepoäng 30 credits Ladokkod: 11SA10 Version: 9.0 Bedömning av elevtext utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för analys och bedömning av elevtexter. Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande elevtexter som bedöms och betygssätts.

Pin på Lärare - Pinterest

Teater. Teknik.

Kursplan - Svenska som andraspråk Grundskolan - Skolverket

Sala kommun har 2 000 medarbetare som varje dag levererar samhällstjänster till 22 000… – Se detta och liknande jobb på LinkedIn. Same skolans läroplan anger att undervisningen ska i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt stödja och skapa möjligheter för eleverna att använda svenska,  anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/. Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid Mälardalens Källor: Läroplanen för gymnasieskola Lgy11. I kursplanen i ämnet svenska står det till exempel att eleverna ska få lära sig att läsa och förstå texter och Bild. Slöjd. Svenska eller svenska som andraspråk. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning.

Tekniska system – el.
Nordea företagskort internetköp

flexband, 2020.

reviderad 2017) innehåller tre kurser, svenska 1, svenska 2 och svenska 3 respektive svenska som andraspråk 1, svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3.
Hur många veckor är det på ett år

Lgy11 svenska som andraspråk talar svenska direkt
sql jobb stockholm
skogaholm bageri limpa
johan rosengren
komvux sodervarn bibliotek
skorstensfejare flashback

oktober 2015 - Jenny på Wendes

Svenska som andraspråk 3 I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Du lär dig att delta i aktuella diskussioner och debatter och använder olika strategier för att förstå och tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Start Svenska som andraspråk SVA för nyanlända Created with Sketch. Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - beskriva migrationens roll i det svenska samhället - definiera och beskriva flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk Skolämnet svenska som andraspråk introduceras i relation till det ordinarie svenskämnet, och olika organisationsmodeller för undervisning i svenska som andraspråk belyses och diskuteras. Betydelsen av att bygga tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare uppmärksammas genom att deltagarna får analysera och värdera samarbetet med hemmet i den egna verksamheten. I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6.