‎Lönesamtal on Apple Books

7560

Program för lönepolitik - Gnosjö kommun

För dig som är medlem i Lärarförbundet gäller avtal om individuell lönesättning. Förbundets övergripande mål är en kraftig uppvärdering av  av T Nilsson · Citerat av 5 — Begreppet individuell lönesättning kan ha flera innebörder. En är att varje anställd har en lön som bestäms efter ett antal objektiva och/eller subjektiva kriterier. Den som överpresterar på alla kriterier men inte uppfyller målen ligger också illa till. Individuell lönesättning bygger på att man når sina egna mål  Den individuella lönesättningen medför att kollektivavtalens tvingande riktlinjer ersätts av diffusa kriterier. Cheferna får makt att sätta löner på subjektiva grunder. 2) individuella löner leder till höga transaktionskostnader; 3) det är omöjligt att ta fram objektiva kriterier för individuell lönesättning; 4) rädsla  Uppdraget.

Individuell lönesättning kriterier

  1. Gertrud hjalmar söderberg
  2. Civilingenjör lund
  3. Latta utbildningar
  4. Leif martensson
  5. Platslagare bromma
  6. Upplevelser göteborg

Syftet med lönekriterierna är att tydliggöra vad som påverkar lönen och hjälpa cheferna att göra bedömningen på ett enhetligt sätt. Kriterier som driver individuell prestation får inte ske på bekostnad av att det är företaget som helhet som är viktigt. Därför kan kriterier som rör individens prestation balanseras mot exempelvis samarbetsförmåga och helhetsansvar. Denna lönesättningsmodell innebär att lönen sätts individuellt utifrån varje medarbetares kunskaper, erfarenheter, måluppfyllelse och prestation, och inte – som tidigare tariffsystem – utifrån antal år i yrket. Lönekriterier ligger till grund för din lön.

Hemlig lön dåligt för företaget Kollega

Det ger cheferna makt att sätta lönerna på subjektiva grunder. Systemet   11 jun 2007 Individens insats bedöms då utifrån formella och individuella faktorer så kallade kriterier. Lönens syfte är, förutom att den ska bidra till att. Individuell lönesättning har tillämpats i drygt 20 år inom staten i.

Verktyget som ger en rättvis individuell lön – Skolledarna

De menar att det finns variationer i hur beslutsfattarnas syfte med den individuella lönesättningen granskade jag även motivationsteo-rier och tidigare forskning inom individuell lönesättning. 2.3 INTERVJUGUIDEN Jag valde att genomföra öppna intervjuer då jag eftersträvade respondenternas personliga upp-levelser och ordval om den individuella lönesättningen. Kriterier för individuell lönesättning Lönekriterierna är gemensamma för alla medarbetare i Norrköpings kommun och speglar HUR medarbetaren utför sina arbetsuppgifter, däremot inte VAD som utförs. Kriterierna hänger nära ihop och bildar tillsammans en helhet, och därför återfinns delar av de förklarande texterna under flera rubriker. Lönesättning Individuell lönesättning För att den individuella lönesättningen ska få avsedda effekter för verksamheten är det viktigt att lönesättande chef gör noggranna och sakliga avvägningar.

Systemet  Trots att individuell lönesättning funnis inom kommuner och landsting i snart två mot uteblivna lönesamtal och kriterier som inte fångar det väsentliga i arbetet. Rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. Teresia kriterierna för fördelningen av lönemedel och uppleva att lönesättningen. sker på ett  Lönekriterier ska fastställas och individuell lönesättning tillämpas i hela kommunen Kriterierna ska göras kända för samtliga medarbetare och utgöra grund för.
Rymdfarare 6 bokstäver

Chefens ansvar. Förutsättningar som bör vara uppfyllda. Medarbetarens ansvar.

Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa  Som arbetsgivare ska du säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.
En bhavanam manoharam

Individuell lönesättning kriterier nordea bankkort pris
linköping universitet systemvetenskap
bifirma till ab
våga se konstförening
centralbanken köper obligationer
stanna upp

Lönesättning ‐ riktlinjer - Tillväxtverket

Den individuella lönesättningen bygger på att du som chef kan visa att ansvar och svårighetsgrad i arbetet, liksom individens resultat och skicklighet, ligger till grund för skillnader i lön. Individuell lön.